ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A www.matraberc.hu oldalt a Hanák Kolos Turistaegyesület (HKTE) üzemelteti. Az HKTE tiszteletben tartja az általa üzemeltetett weboldalak látogatóinak jogait. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat összefoglalja, milyen információkat kérhetünk Öntől, és milyen célokra használhatjuk fel azokat. Ezen túlmenően tájékoztatjuk Önt arról is, mit kell tennie, ha nem akarja megosztani velünk vagy másokkal ezeket az információkat a weboldal látogatása során.

A HKTE által üzemeltetett honlapokhoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapokon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Az HKTE csak és kizárólag abban az esetben tárolja az Ön személyes adatait (pl. név, lakcím, telefonszám, e-mail cím), amennyiben Ön azt önként adta meg nekünk. Amennyiben nem szeretné, hogy személyes adatait felhasználjuk, kérjük, ne adja meg őket. Az HKTE mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ön adatainak kezelése és feldolgozása során a hatályos jogszabályok alapján Önt megillető védelem biztosítva legyen, ezért az Ön által megadott személyes adatokat a megfelelő biztonsági rendszerrel védjük annak érdekében, hogy ahhoz illetéktelen személy vagy személyek ne férhessenek hozzá.

Abban az esetben, ha Ön megosztotta velünk személyes adatait, azokat kizárólag a honlapon feltüntetett körben és módon használjuk fel. Tájékoztatjuk, hogy a weboldal látogatóiról nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjthetünk és automatikusan (azaz nem regisztráció útján) rögzítünk olyan technikai információkat, melyek nem azonosíthatóak, mint például az Ön által használt böngésző és operációs rendszer típusa, vagy a weboldal címe, ahonnan a mi oldalunkra érkezett.  Felhívjuk figyelmét arra, hogy ezen adatokból személyes adat nem nyerhető, az Ön kiléte nem megállapítható.

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy amikor Ön egy weboldalunkat meglátogatja, automatikusan elhelyezhetünk a számítógépén információt. A legtöbb böngészőben letörölheti a cookie-kat, letilthatja azok használatát, vagy figyelmeztetést kérhet, mielőtt egy cookie eltárolódik a gépén. Ezzel kapcsolatban a böngészője használati utasításában vagy Help részében találhat további információt.

Tájékoztatjuk, hogy az HKTE által üzemeltetett www.matraberc.hu honlapon közölt információkat rendszeresen ellenőrizzük, és minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az információk frissek és valódiak legyenek. Ennek ellenére előfordulhat, hogy olyan információt talál a weboldalunkon, amelyik már nem aktuális. A HKTE ezekért anyagi felelősséget nem vállal. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az HKTE által üzemeltetett honlapról más nem az HKTE által üzemeltetett honlapokra is ellátogathat. Az ott közölt adatok helyességéért, a weblapok tartalmáért illetve az Ön által itt megadott adatai biztonságáért a HKTE felelősséget nem vállal. Ezért ezen weblapok használata esetén kérjük győződjön meg az adott cég adatvédelmi irányelveiről.

Adatvédelem a túrára regisztrálás esetén

Tájékoztatjuk, hogy a Téli Mátra, Mátrabérc, Hanák Kolos és Muzsla teljesítménytúrákra történő regisztrálásakor kitöltött (elektronikus vagy papíralapú) űrlapon megadott személyes adatait (név, születési dátum, település, e-mail cím) a Hanák Kolos Turistaegyesület, mint adatkezelő és adatfeldolgozó (székhelye: 3200 Gyöngyös, Kossuth u. 33.) dolgozza fel. Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul (az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a) és mindaddig tart, amíg Ön a hozzájárulását a lent meghatározott e-mail címre küldött levéllel vissza nem vonja. Az adatkezelés célja, hogy Ön a Téli Mátra, Mátrabérc, Hanák Kolos és Muzsla teljesítménytúrák statisztikai adataiban szerepeljen, illetve a Téli Mátra, Mátrabérc, Hanák Kolos és Muzsla teljesítménytúrákkal kapcsolatos hírekről, eseményekről a jövőben tájékoztatást kapjon.

A www.matraberc.hu honlapon történő regisztrációjával, illetve a Téli Mátra, Mátrabérc, Hanák Kolos és Muzsla teljesítménytúrák helyszínén kitöltött regisztrációs lap aláírásával, és a megfelelő mező kipipálásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő és az adatfeldolgozó az Ön személyes adatait kezelje és feldolgozza.

Ön jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, az adatokhoz hozzáférni, azokat módosítani, valamint adatai kezelésére és  feldolgozására adott engedélyét visszavonni, az adatkezelést, és -feldolgozást megtiltani, az adatok törlését kérni. A fenti jogai bármelyikét érvényesítheti e-mailben, az info@matraberc.hu címre küldött e-mail üzenettel.

Jogérvényesítési lehetőségeit Ön az információs önrendelkezési jogról és  az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es  Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.

Gyöngyös, 2014. január 1.